Anasayfa Nedir?

Nedir?

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 7303 sayılı yasa, 66 ve 85 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle değişik 6235 sayılı yasayla 1954 yılında kurulmuş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı olarak ilgili yasa hükümlerine uygun şekilde 1970 yılında kurulmuş Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, tüm yurtta 445.365 mühendis, mimar, şehir plancısı üyesi bulunan ve içinde 70 meslek disiplininin yer aldığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 23 Oda’sından biridir. Halen, 5000’e yakın üyesi, İstanbul’da bir şubesi, 4 İl temsilciliği ve tüm yurtta yaklaşık 30 işyeri temsilciliği vardır.

Yurt içinde ve dışında, metalurji, metalurji ve malzeme, malzeme bilimi ve seramik mühendisliği öğretimi yapan bölümlerden mezun olan mühendislerin üye oldukları bir kuruluştur.

İlgili yasa gereği; mühendislik mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası; dergi, bülten yayınlamakta, mesleki gelişim kursları, seminer, sempozyum, panel, forum, kongre, sergi gibi etkinlikler organize etmektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, yaptığı etkinlikler ile ilgili sektörleri ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, bu sektörlerde faaliyet gösteren üreticileri, pazarlamacıları, kullanıcıları ve araştırmacıları bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmalarını sağlayan platformlar oluşturmaktadır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası metalurji dergisi ve bülteni yanında, mesleki temel kitaplar ve sektörlerimizle ilgili teknik raporlar da hazırlayarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası öğrencileri gelecekte odanın örgütlenmesini ve sorumluluğunu alacak olan teknik eleman adayları olarak görülmektedir. Öğrenci çalışmaları Metalurji Genç ismi altında yapılmaktadır. Öğrenci üyeler ile birlikte; öğrenci kurultayları düzenlenmekte, hurdacı dergisi yayınlanmakta, staj çalışmaları, teknik geziler ve seminerler yapılmaktadır.

Oda ile iletişim kurmak için

Telefon

90 – 312 – 425 41 60
90 – 312 – 419 38 18

Faks

90 – 312 – 418 93 43

Posta Adresi

Hatay Sokak No : 10/9
06650   Kızılay-ANKARA

E-Posta

oda@metalurji.org.tr

Odanın kullandığı Adresleri

Genel Merkez

oda@metalurji.org.tr

İstanbul Şube

İzmir İl Temsilciliği

Bursa İl Temsilciliği

metalist@metalurji.org.tr

izmir@metalurji.org.tr

bursa@metalurji.org.tr