Anasayfa Bildiri ve Açıklama Temsilciler Kurulu?nu yeniden oluşturmak için tüm bölümdaşlarımıza çağrımızdır