Anasayfa Metalurji Genç

Metalurji Genç

Metalurji bilimi dünyanın var oluşundan beri çok eski dönemlerden kalma bir bilim dalı olma özelliği taşımaktadır. Arkaik dönemlerde ?bilim? kavramı daha ortaya çıkmadığından metalurji bir teknik olarak ele alınmaktaydı.

Eski dönemlerden kalma yerleşim bölgelerinde metal ile iş görme tekniklerinin birçok bulgularına rastlanmıştır. Metalurji arkaik dönemlerde maden cevherinden metal eldesi tekniklerini incelerken aynı zamanda arkaik toplumların madde karşısındaki tutumunu anlamaya yardımcı olmuştur ve insanoğlunun cevherlerin varoluş biçimlerini değiştirebilme gücüne sahip olduğunu anlamasına yardımcı olmuştur.

Metalurji tekniklerinin farkında olmadan gelişmeleri arkaik dönemlerde toplumların kültürlerine büyük etki etmiştir ve özellikle yeryüzünü ?toprak ana? olarak gördükleri için metalurjik uygulamaları dinsel öğelerle bağdaştırmışlardır.

Günümüzde metalurji bir bilim dalı olarak ele alınmaktadır. Cevheri inceleyerek onu işleyen, ürün elde eden, elde edilen metal ürünün incelenmesini ve çok kompleks prosesler yardımıyla metalin şekil alarak belki de evlerimize çatal bıçak olarak girmesini sağlamıştır.

Bizler metalurji mühendisleri olarak bu proseslerin işlemesini sağlarız.

Arkasında aslında çok derin bir felsefesi olan metalurji disipliniyle bizler liseden sonra şu hepimizin nefret ettiği sınav sistemi sayesinde tanıştık. Üniversitelerde birden bire ilk defa duyduğumuz kavramlar karşısında ?acaba devam etmeli miyiz? ? diye çok düşündük ama yılmadık devam ettik. Birçoğumuz severek okuduk, bazılarımız hiç bir şey anlamadan öğrencilik mesleğine devam ettik…

Üniversite eğitimimiz sırasında hepimizin ortak bir noktası vardı ki o da sosyal bir çevre edinmekti. Hele ki mesleğimiz mühendislik olunca mesleki anlamda bir topluluğun içinde bulunma ihtiyacı duyduk… Okuduk… Araştırdık… Kafamızı kaldırıp baktık ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası diye bir meslek örgütü gördük. Nedir bu dedik önce, ne yapar, nasıl çalışırlar. Bunun gibi birçok konuda merak sahibiydik. Bir de baktık ki kendimiz gibi birçok öğrenci arkadaşı gördük.

Birçoğumuz bilginin paylaşarak çoğaldığını, fikirlerin tartışılarak hayata geçirildiğini, bilimin ancak sürekli ve özgür bir şekilde olursa topluma faydalı olacağını biliyorduk…

?Ve dedik ki biz neden bir araya gelip bir öğrenci komisyonu kurmuyoruz?

İşte fikirlerimizi paylaştığımız, mesleki gelişmeleri tartıştığımız, bilimi özgür bir ortamda yaşattığımız öğrenci komisyonu bu düşünce ile kuruldu.

İlk olarak ulaşabildiğimiz üniversitelerdeki arkadaşlar ile birlikte bir tanışma toplantısı düzenledik. Yapılan bu toplantıda biz bir öğrenci topluluğu olarak neler yapabiliriz ve ulaşamadığımız üniversitelerden birçok arkadaşımıza nasıl ulaşırız diye düşünürken bir dergi çıkarma fikri doğdu. ?Hurdacı? adında çıkarmayı düşündüğümüz dergiye neler koyarız diye düşündük ve dergide mesleki, bilimsel ve toplumsal sorunların irdelendiği, çeşitli makalelerin yayınlandığı bir çerçeve oluştu. Derginin çıkarılmasında ilk olarak 4 okul vardı.

Her hafta yapmaya çalıştığımız dergi toplantılarında birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Tartışma günleri düzenledik.

Ancak önemli bir sıkıntımız vardı? Sayımız çok azdı. Bu işi yürüten arkadaşların sayısı artmalıydı. Paylaşımdan bahsediyorduk ve ulaşılması gereken birçok arkadaşa ulaşamamıştık. Farklı bir şeyler yapmalıydık?

Dedik ki neden bir ?Öğrenci Kurultayı? düzenlemiyoruz???.

Çok kısa bir zamanda karar verildi ve hemen çalışmalara başlandı. Anadolu’ daki birçok okuldan arkadaşımızla irtibata geçtik. Kurultay yapmak gibi bir fikrimiz olduğunu söyledik ve bu fikir gerçekten büyük ilgi gördü.

Kurultayda işlenecek konuları ana hatları ile hep birlikte belirledik ve her bir okul bir konu seçecek şekilde dağılım yaptık. Bu şekilde aslında okullarda öğrenci temsilcilikleri oluşmuş oldu. Konuları alan arkadaşlarımız özverili çalışmalar ile sunumlar hazırladılar.

Bu süreçte her hafta bir araya gelmeye çalıştık, belirlediğimiz günlerde tartışma toplantıları düzenleyerek sunumların hepsini hem fikir olacağımız şekilde tartışarak hazırladık.

17 – 18 Mayıs 2008 tarihinde üzerinde çok çalıştığımız ?1. Öğrenci Kurultayı? nı gerçekleştirdik.

Kurultay öncesinde ve sonrasında, hem kurultaya çağrı amaçlı hem de okullarımızda faaliyetlerimizi arttırmak için mesleki ve sosyal etkinlikler düzenlemeye çalıştık.

Birçok okulda çok kısa zamanda temsilcilikler oluştu. Sürekli iletişim içinde olmak için bir mail grubu oluşturuldu ve bu grup üzerinden bir çok etkinlik, faaliyet ve toplantı duyuruları yaptık.

Artık hepimiz çalışmalara daha ciddi yaklaştık ve öğrenci komisyonu olarak tüzüğümüzü oluşturduk. Öğrenci komisyonunun bundan sonraki çalışmalarını bir isim altında sürdürmesinin daha kalıcı olacağı düşüncesi ile ?Genç? mühendisler olarak aramızda bir isim kararlaştırdık.

???..Metalurji Genç

Dünyada yaşanan sorunlara duyarlı, her zaman yapıcı fikirler üreten, özgür bilimi savunan ve bu şekilde bilim üreten, sömürü düzenine ve savaşlara karşı duran, üniversite gençliğinin mesleki ve sosyal yönden bilgi paylaşımı ile kendini yetiştirmesini amaçlayan, her yerde herkes için üretim felsefesini savunan ve ilerici, yurtsever, demokrat bir çizgide Metalurji Genç olarak yerimizi aldık??

Hepinizi bu Metalurjik Cevhere bekliyoruz???..